Vad är en gast? PDF Udskriv Email

gastEn gast är en oavlönad sjöman/kvinna, som själv betalar för sin kost, diesel, hamnavgifter samt till skeppets underhåll. Att vara gast på en båt är helt annorlunda än att vara passagerare, då man

som passagerare inte är inblandad i några göromål ombord.Man kan tänka som så att det är precis som att man lånar skeppet för en tid, och då ska det så klart lämnas tillbaka i samma skick som när man gick ombord. Till exempel om en vinsch inte fungerar är det inte bara skepparens

problem, utan hela besättningens. Man ska givetvis arbeta tillsammans för att lösa problemet, rensa och smörja tills det fungerar igen. På samma sätt om till exempel skeppssidan blir smutsig så måste man förstås tvätta den.Man ska alltså inte räkna med att bara vara "ledig" när skeppet ligger i land. Någon ska alltid hålla vakt, sköta underhållet och passa skeppet.