Ordningsregler PDF Udskriv Email

 

Det är viktigt att man snabbt efter ankomst sätter sig in i skeppets nödprocedurer. Alla måste försöka att hålla ordning i de gemensamma utrymmena - stöka till gör man bara på sin egen kojplats.
Om man är rökare gäller rökning utomhus uppe på däck. Observera att det är helt förbjudet att röka hasch! All rökning inomhus innebär snabb avmönstring (utan någon som helst kompensation) med hänsyn till de
andras säkerhet.


Det är viktigt att man tvättar av sig, uppe på däck innan man går under däck, om man har varit i vattnet (trots att vi ska spara på färskvattnet). Saker man har använt i vattnet ska också tvättas av innan de läggs på plats. Man ska hela tiden undvika att få salt under däck.


Man ska alltid spola på toaletten efter användning och kom ihåg att även pojkarna ska sitta ner på toaletten!


Man ska använda minst möjliga ljus om natten. Stäng för huvudkranen till gasen efter användning - varje gång. Koögon ska hållas stängda till sjöss.


Nya vänner eller väninnor får man bara ha på besök på dagen och de får inte övernatta! Vi ska också se till att det alltid är en person ombord när vi ligger för ankar.


Dingyen tas alltid upp på däck på kvällen efter bruk.